Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP021M
Název koncepce: Zemský rozvojový plán Saska 2012
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2013 17:25
Datum předložení koncepce: 30.01.2012
Datum zveřejnění: 08.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2013
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení: 30.11.2012
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení: 19.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Saské státní ministerstvo vnitra v Drážďanech
Informace o návrhu koncepce: MZP021M_infNavrh.zip (241 kB) - 06.12.2012 17:05:35
Vyhodnocení koncepce: MZP021M_vyhodnoceni.zip (17543 kB) - 08.02.2012 15:10:44
Návrh koncepce: MZP021M_navrh.zip (596 kB) - 29.03.2012 11:16:53
Vyjádření MŽP: MZP021M_vyjadreni.pdf (31 kB) - 06.12.2012 17:55:13
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce: MZP021M_upravenyNavrhKoncepce.zip (32639 kB) - 06.12.2012 17:08:32
Upravené vyhodnocení: MZP021M_upraveneVyhodnoceni.zip (16944 kB) - 06.12.2012 17:03:24
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení: MZP021M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.zip (191 kB) - 08.02.2013 17:25:24
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: