Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP021Z
Název koncepce: Aktualizace č. 1 ZÚR Pardubického kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2014 12:14
Předkladatel: Pardubický kraj, odbor strategického rozvoje kraje
IČO předkladatele: 70892822
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP021Z_vyjadreniNavrhZprava.pdf (73 kB) - 04.04.2012 11:44:34
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP021Z_zaverStanoviska.zip (146 kB) - 07.03.2014 12:14:02
Důvody ukončení posuzování: