Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP022J
Název: Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (VRT Praha - Brno - Břeclav)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2022 16:12
Předkladatel: Správa železnic, státní organizace
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 26.10.2022
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP022J_navrh_textNavrhu.zip (31587 kB) - 26.10.2022 16:12:01
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP022J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (510 kB) - 26.10.2022 16:12:01
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: