Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP022M
Název koncepce: Saský zemský dopravní plán 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2012 11:06
Datum předložení koncepce: 11.06.2012
Datum zveřejnění: 13.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy
Vyhodnocení koncepce: MZP022M_vyhodnoceni.zip (436 kB) - 29.06.2012 09:45:27
Návrh koncepce: MZP022M_navrh.zip (14933 kB) - 29.06.2012 09:45:29
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP022M_vyjadreni.zip (258 kB) - 16.08.2012 11:06:18
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: