Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP022Z
Název koncepce: I. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav:
Datum a čas posledních úprav:
Předkladatel: Jihočeský kraj
IČO předkladatele: 70890650
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://up.kraj-jihocesky.cz/?aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje,194
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP022Z_vyjadreniNavrhZprava.zip (154 kB) - 06.04.2012 10:21:16
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP022Z_zaverStanoviska.pdf (251 kB) - 28.03.2014 12:44:12
Důvody ukončení posuzování: