Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP023M
Název koncepce: Zemský program rozvoje Bavorska
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2012 14:41
Datum předložení koncepce: 02.07.2012
Datum zveřejnění: 31.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie
Vyhodnocení koncepce: MZP023M_vyhodnoceni.zip (337 kB) - 24.07.2012 16:02:21
Návrh koncepce: MZP023M_navrh.zip (15245 kB) - 24.07.2012 16:02:23
Informace o návrhu koncepce:
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP023M_vyjadreni.zip (62 kB) - 29.11.2012 14:41:22
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: