Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP024J
Název: Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (OZE - FVE)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2023 13:14
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 23.01.2023
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP024J_navrh_textNavrhu.zip (40001 kB) - 23.01.2023 13:12:04
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP024J_navrh_textStanoviskaNavrh.zip (1016 kB) - 23.01.2023 13:14:10
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: