Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP024K
Název koncepce: Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2006 09:48
Předkladatel: Plzeňský kraj
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 21.02.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP024K_oznameni.doc (288 kB) - 14.02.2006 13:33:06
Informace o oznámení: MZP024K_infOznam.doc (75 kB) - 16.02.2006 09:12:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP024K_zjistovaci.doc (57 kB) - 24.03.2006 14:41:19
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP024K_vyhodnoceni.zip (3064 kB) - 31.10.2006 13:15:17
Návrh koncepce: MZP024K_navrh.zip (4548 kB) - 31.10.2006 13:15:18
Informace o návrhu koncepce: MZP024K_infNavrh.doc (69 kB) - 31.10.2006 13:15:18
Datum veřejného projednání: 27.11.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP024K_infVP.doc (178 kB) - 14.11.2006 12:18:33
Zápis z veřejného projednání: MZP024K_zapisVP.doc (30 kB) - 06.12.2006 12:06:13
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP024K_zaverStan.doc (60 kB) - 11.12.2006 09:48:54
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: