Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP025M
Název koncepce: Windpark Nord (změna územních plánů obcí Weitersfeld, Hardegg a Langau)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2013 09:46
Datum předložení koncepce: 09.05.2013
Datum zveřejnění: 31.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, Odbor výstavby a regionálního plánování
Vyhodnocení koncepce: MZP025M_vyhodnoceni.zip (7313 kB) - 23.05.2013 17:07:50
Návrh koncepce: MZP025M_navrh.zip (31649 kB) - 23.05.2013 17:07:50
Informace o návrhu koncepce: MZP025M_infNavrh.pdf (60 kB) - 27.05.2013 15:30:50
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP025M_vyjadreni.pdf (77 kB) - 23.10.2013 09:46:28
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: