Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP025M
Název koncepce: Windpark Nord (změna územních plánů obcí Weitersfeld, Hardegg a Langau)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2013 09:46
Datum předložení koncepce: 09.05.2013
Datum zveřejnění: 31.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2013
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, Odbor výstavby a regionálního plánování
Informace o návrhu koncepce: MZP025M_infNavrh.pdf (60 kB) - 27.05.2013 15:30:50
Vyhodnocení koncepce: MZP025M_vyhodnoceni.zip (7313 kB) - 23.05.2013 17:07:50
Návrh koncepce: MZP025M_navrh.zip (31649 kB) - 23.05.2013 17:07:50
Vyjádření MŽP: MZP025M_vyjadreni.pdf (77 kB) - 23.10.2013 09:46:28
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: