Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP025Z
Název koncepce: Aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2013 08:48
Předkladatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP025Z_vyjadreniNavrhZprava.doc (50 kB) - 10.04.2013 18:36:47
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP025Z_zaverStanoviska.pdf (134 kB) - 05.08.2013 08:48:21
Důvody ukončení posuzování: