Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP026K
Název koncepce: Operační program Doprava
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2006 15:43
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 08.03.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP026K_oznameni.doc (284 kB) - 06.03.2006 14:31:33
Informace o oznámení: MZP026K_infOznam.doc (66 kB) - 08.03.2006 09:05:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP026K_zjistovaci.doc (76 kB) - 25.04.2006 08:57:48
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Neumanová Jana Ing. (Svobodová)
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP026K_vyhodnoceni.doc (1772 kB) - 10.10.2006 08:56:45
Návrh koncepce: MZP026K_navrh.zip (3409 kB) - 10.10.2006 08:56:47
Informace o návrhu koncepce: MZP026K_infNavrh.doc (58 kB) - 10.10.2006 08:56:47
Datum veřejného projednání: 30.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP026K_infVP.pdf (82 kB) - 19.10.2006 09:11:18
Zápis z veřejného projednání: MZP026K_zapisVP.doc (1888 kB) - 06.11.2006 13:53:04
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP026K_zaverStan.doc (75 kB) - 15.11.2006 15:43:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: