Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP026M
Název koncepce: Regionální plán regionu Saská Kamenice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2013 11:57
Datum předložení koncepce: 31.05.2013
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Plánovací svaz regionu Saská Kamenice
Vyhodnocení koncepce: MZP026M_vyhodnoceni.pdf (21 kB) - 13.06.2013 11:28:27
Návrh koncepce: MZP026M_navrh.zip (59732 kB) - 13.06.2013 11:25:46
Informace o návrhu koncepce: MZP026M_infNavrh.pdf (79 kB) - 17.06.2013 16:35:19
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP026M_vyjadreni.pdf (64 kB) - 23.07.2013 11:57:54
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: