Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP026M
Název koncepce: Regionální plán regionu Saská Kamenice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2013 11:57
Datum předložení koncepce: 31.05.2013
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2013
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Plánovací svaz regionu Saská Kamenice
Informace o návrhu koncepce: MZP026M_infNavrh.pdf (79 kB) - 17.06.2013 16:35:19
Vyhodnocení koncepce: MZP026M_vyhodnoceni.pdf (21 kB) - 13.06.2013 11:28:27
Návrh koncepce: MZP026M_navrh.zip (59732 kB) - 13.06.2013 11:25:46
Vyjádření MŽP: MZP026M_vyjadreni.pdf (64 kB) - 23.07.2013 11:57:54
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: