Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP027K
Název koncepce: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2006 09:25
Předkladatel: Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 27.03.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP027K_oznameni.doc (4981 kB) - 14.03.2006 15:11:59
Informace o oznámení: MZP027K_infOznam.doc (100 kB) - 17.03.2006 09:27:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP027K_zjistovaci.doc (62 kB) - 05.05.2006 13:27:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Vyhodnocení koncepce: MZP027K_vyhodnoceni.zip (2201 kB) - 01.09.2006 14:32:25
Návrh koncepce: MZP027K_navrh.pdf (1607 kB) - 01.09.2006 14:32:25
Informace o návrhu koncepce: MZP027K_infNavrh.PDF (304 kB) - 01.09.2006 14:32:25
Datum veřejného projednání: 25.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP027K_infVP.doc (234 kB) - 07.09.2006 12:16:42
Zápis z veřejného projednání: MZP027K_zapisVP.zip (2565 kB) - 03.10.2006 12:33:29
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP027K_zaverStan.PDF (319 kB) - 25.10.2006 09:25:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: