Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP027M
Název koncepce: Změna územního plánu Dolnoslezského vojvodství
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2013 17:56
Datum předložení koncepce: 12.07.2013
Datum zveřejnění: 02.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Vyhodnocení koncepce: MZP027M_vyhodnoceni.zip (10650 kB) - 23.07.2013 12:10:17
Návrh koncepce: MZP027M_navrh.zip (239367 kB) - 23.07.2013 12:10:17
Informace o návrhu koncepce: MZP027M_infNavrh.pdf (82 kB) - 24.07.2013 14:29:00
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP027M_vyjadreni.pdf (79 kB) - 12.09.2013 17:56:12
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: