Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP027M
Název koncepce: Změna územního plánu Dolnoslezského vojvodství
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2013 17:56
Datum předložení koncepce: 12.07.2013
Datum zveřejnění: 02.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.09.2013
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informace o návrhu koncepce: MZP027M_infNavrh.pdf (82 kB) - 24.07.2013 14:29:00
Vyhodnocení koncepce: MZP027M_vyhodnoceni.zip (10650 kB) - 23.07.2013 12:10:17
Návrh koncepce: MZP027M_navrh.zip (239367 kB) - 23.07.2013 12:10:17
Vyjádření MŽP: MZP027M_vyjadreni.pdf (79 kB) - 12.09.2013 17:56:12
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: