Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP028M
Název koncepce: Návrh změny místního územního plánu pro větrný park Sulików
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2019 12:38
Datum předložení koncepce: 29.07.2013
Datum zveřejnění: 15.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Obec Sulików
Vyhodnocení koncepce: MZP028M_vyhodnoceni.zip (16321 kB) - 08.08.2013 09:12:18
Návrh koncepce: MZP028M_navrh.zip (33428 kB) - 08.08.2013 09:12:18
Informace o návrhu koncepce: MZP028M_infNavrh.pdf (68 kB) - 09.08.2013 11:01:25
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP028M_vyjadreni.zip (553 kB) - 24.09.2013 15:11:34
Upravený návrh koncepce: MZP028M_upravenyNavrhKoncepce.zip (2261 kB) - 09.09.2014 08:01:45
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci: MZP028M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.pdf (63 kB) - 28.08.2019 12:38:36
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: