Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP029G
Název: Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2019 09:33
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 20.07.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP029G_navrh_textNavrhu.pdf (462 kB) - 24.07.2017 10:35:50
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP029G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (238 kB) - 24.07.2017 10:35:50
Posuzovatel SEA: Bauer Pavel Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP029G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (20012 kB) - 16.01.2019 09:33:55
Text Posouzení Natura 2000: MZP029G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (5707 kB) - 16.01.2019 09:33:55
Text návrhu ZÚR: MZP029G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (58671 kB) - 16.01.2019 09:33:55
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP029G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (295 kB) - 16.01.2019 09:33:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: