Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP029M
Název koncepce: Změna č. 4 územního plánu Bärnau
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2013 17:01
Datum předložení koncepce: 26.08.2013
Datum zveřejnění: 27.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.10.2013
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Město Bärnau
Informace o návrhu koncepce: MZP029M_infNavrh.pdf (68 kB) - 27.09.2013 10:31:25
Vyhodnocení koncepce: MZP029M_vyhodnoceni.zip (5598 kB) - 24.09.2013 15:48:10
Návrh koncepce: MZP029M_navrh.zip (48668 kB) - 24.09.2013 15:48:10
Vyjádření MŽP: MZP029M_vyjadreni.pdf (87 kB) - 06.11.2013 17:01:22
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: