Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP030K
Název koncepce: Regionální operační program pro NUTS II Střední Čechy (na období 2007 - 2013)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2006 10:04
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 13.04.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP030K_oznameni.zip (3036 kB) - 05.04.2006 10:26:04
Informace o oznámení: MZP030K_infOznam.pdf (332 kB) - 06.04.2006 15:21:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP030K_zjistovaci.pdf (354 kB) - 23.05.2006 09:54:59
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Vyhodnocení koncepce: MZP030K_vyhodnoceni.zip (5207 kB) - 14.08.2006 14:48:17
Návrh koncepce: MZP030K_navrh.pdf (1814 kB) - 14.08.2006 14:48:18
Informace o návrhu koncepce: MZP030K_infNavrh.pdf (113 kB) - 04.09.2006 08:36:29
Datum veřejného projednání: 13.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP030K_infVP.pdf (47 kB) - 04.09.2006 08:44:21
Zápis z veřejného projednání: MZP030K_zapisVP.doc (73 kB) - 18.09.2006 18:07:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP030K_zaverStan.pdf (335 kB) - 09.10.2006 10:04:58
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: