Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP031K
Název koncepce: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na léta 2006 - 2015
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2007 11:01
Předkladatel: Královéhradecký kraj
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 21.04.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP031K_oznameni.zip (748 kB) - 06.04.2006 15:45:06
Informace o oznámení: MZP031K_infOznam.PDF (304 kB) - 20.04.2006 13:16:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP031K_zjistovaci.PDF (650 kB) - 31.08.2006 10:40:51
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Plachý Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP031K_vyhodnoceni.zip (4449 kB) - 24.11.2006 10:15:26
Návrh koncepce: MZP031K_navrh.zip (43327 kB) - 24.11.2006 10:15:41
Informace o návrhu koncepce: MZP031K_infNavrh.PDF (233 kB) - 24.11.2006 10:15:41
Datum veřejného projednání: 18.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP031K_infVP.doc (40 kB) - 05.12.2006 11:30:02
Zápis z veřejného projednání: MZP031K_zapisVP.zip (2435 kB) - 02.01.2007 09:55:49
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP031K_zaverStan.zip (424 kB) - 26.01.2007 11:01:27
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: