Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP031M
Název koncepce: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2014 10:30
Datum předložení koncepce: 02.12.2013
Datum zveřejnění: 17.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2014
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Informace o návrhu koncepce: MZP031M_infNavrh.pdf (78 kB) - 07.01.2014 15:23:51
Vyhodnocení koncepce: MZP031M_vyhodnoceni.zip (47160 kB) - 04.12.2013 12:42:37
Návrh koncepce: MZP031M_navrh.zip (41412 kB) - 04.12.2013 12:42:37
Vyjádření MŽP: MZP031M_vyjadreni.pdf (63 kB) - 28.04.2014 10:30:30
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: