Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP032G
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2019 11:04
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 13.03.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP032G_navrh_textNavrhu.pdf (538 kB) - 14.03.2018 08:37:54
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP032G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (240 kB) - 14.03.2018 08:37:54
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP032G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (79936 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text Posouzení Natura 2000: MZP032G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (30181 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text návrhu ZÚR: MZP032G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (174678 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP032G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (160 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: