Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP032K
Název koncepce: Operační program Životní prostředí pro období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2006 14:49
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor integrovaného financování, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 13.04.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP032K_oznameni.doc (557 kB) - 13.04.2006 08:39:23
Informace o oznámení: MZP032K_infOznam.rtf (107 kB) - 13.04.2006 08:39:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP032K_zjistovaci.doc (77 kB) - 19.05.2006 15:53:18
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP032K_vyhodnoceni.pdf (2317 kB) - 17.07.2006 16:23:27
Návrh koncepce: MZP032K_navrh.doc (3671 kB) - 17.07.2006 16:23:28
Informace o návrhu koncepce: MZP032K_infNavrh.doc (53 kB) - 19.07.2006 11:14:33
Datum veřejného projednání: 10.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP032K_infVP.doc (56 kB) - 02.08.2006 11:03:04
Zápis z veřejného projednání: MZP032K_zapisVP.zip (2739 kB) - 04.09.2006 10:40:21
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP032K_zaverStan.zip (609 kB) - 18.10.2006 14:49:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: