Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP032M
Název koncepce: Operační program Central Europe 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2014 10:39
Datum předložení koncepce: 10.12.2013
Datum zveřejnění: 03.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2014
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Evropská komise
Informace o návrhu koncepce: MZP032M_infNavrh.pdf (78 kB) - 30.12.2013 09:25:33
Vyhodnocení koncepce: MZP032M_vyhodnoceni.zip (17952 kB) - 17.12.2013 08:50:42
Návrh koncepce: MZP032M_navrh.zip (1380 kB) - 17.12.2013 08:50:42
Vyjádření MŽP: MZP032M_vyjadreni.pdf (59 kB) - 28.04.2014 10:39:20
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: