Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP035G
Název: Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2019 11:04
Předkladatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP035G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (234 kB) - 16.01.2019 11:00:06
Datum veřejného projednání: 20.11.2018
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP035G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (91 kB) - 16.01.2019 11:04:13
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: