Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP035K
Název koncepce: Operační program Praha - konkurenceschopnost
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2006 16:16
Předkladatel: Hlavní město Praha, odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 21.06.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP035K_oznameni.doc (798 kB) - 01.06.2006 09:53:41
Informace o oznámení: MZP035K_infOznam.PDF (278 kB) - 20.06.2006 14:04:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP035K_zjistovaci.zip (296 kB) - 01.08.2006 08:07:32
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Neumanová Jana Ing. (Svobodová)
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP035K_vyhodnoceni.pdf (1258 kB) - 22.09.2006 09:45:24
Návrh koncepce: MZP035K_navrh.zip (4792 kB) - 24.08.2006 09:39:55
Informace o návrhu koncepce: MZP035K_infNavrh.PDF (246 kB) - 24.08.2006 09:39:56
Datum veřejného projednání: 13.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP035K_infVP.pdf (122 kB) - 04.09.2006 16:02:55
Zápis z veřejného projednání: MZP035K_zapisVP.doc (77 kB) - 20.09.2006 15:39:36
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP035K_zaverStan.zip (282 kB) - 24.10.2006 16:16:06
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: