Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP035M
Název koncepce: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2014 11:36
Datum předložení koncepce: 31.03.2014
Datum zveřejnění: 15.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2014
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Informace o návrhu koncepce: MZP035M_infNavrh.pdf (71 kB) - 08.04.2014 09:30:34
Vyhodnocení koncepce: MZP035M_vyhodnoceni.zip (7072 kB) - 04.04.2014 10:02:43
Návrh koncepce: MZP035M_navrh.zip (18146 kB) - 04.04.2014 10:02:43
Vyjádření MŽP: MZP035M_vyjadreni.pdf (64 kB) - 05.06.2014 11:36:53
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: