Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP036M
Název koncepce: Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: Wed Jul 16 15:02:40 CEST 2014
Datum předložení koncepce: Wed May 07 00:00:00 CEST 2014
Datum zveřejnění: Mon May 26 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vyhodnocení koncepce: MZP036M_vyhodnoceni.zip (2041 kB) - 13.05.2014 18:02:36
Návrh koncepce: MZP036M_navrh.pdf (1535 kB) - 13.05.2014 18:02:36
Informace o návrhu koncepce: MZP036M_infNavrh.pdf (143 kB) - 26.05.2014 14:44:18
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP036M_vyjadreni.pdf (116 kB) - 16.07.2014 15:02:40
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání: Wed May 21 00:00:00 CEST 2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP036M_infVP.pdf (106 kB) - 13.05.2014 18:03:38
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: