Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP039K
Název koncepce: Operační program rybářství České republiky na období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2006 14:55
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 26.06.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP039K_oznameni.pdf (581 kB) - 26.06.2006 08:42:24
Informace o oznámení: MZP039K_infOznam.doc (67 kB) - 26.06.2006 08:42:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP039K_zjistovaci.doc (62 kB) - 02.08.2006 11:33:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP039K_vyhodnoceni.pdf (1014 kB) - 21.09.2006 11:07:53
Návrh koncepce: MZP039K_navrh.pdf (467 kB) - 21.09.2006 11:07:54
Informace o návrhu koncepce: MZP039K_infNavrh.doc (58 kB) - 21.09.2006 11:07:54
Datum veřejného projednání: 20.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP039K_infVP.pdf (200 kB) - 02.10.2006 13:25:48
Zápis z veřejného projednání: MZP039K_zapisVP.doc (34 kB) - 06.11.2006 13:55:51
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP039K_zaverStan.doc (61 kB) - 07.11.2006 14:55:27
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: