Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP041K
Název koncepce: Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2007 12:54
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 17.07.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP041K_oznameni.doc (478 kB) - 04.07.2006 11:23:26
Informace o oznámení: MZP041K_infOznam.PDF (325 kB) - 11.07.2006 12:38:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP041K_zjistovaci.PDF (497 kB) - 11.09.2006 16:13:42
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Mynář Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Vyhodnocení koncepce: MZP041K_vyhodnoceni.pdf (2286 kB) - 06.11.2006 10:21:58
Návrh koncepce: MZP041K_navrh.ZIP (51517 kB) - 06.11.2006 10:22:10
Informace o návrhu koncepce: MZP041K_infNavrh.PDF (285 kB) - 14.11.2006 13:50:35
Datum veřejného projednání: 04.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP041K_infVP.pdf (72 kB) - 14.11.2006 13:50:55
Zápis z veřejného projednání: MZP041K_zapisVP.pdf (203 kB) - 05.12.2006 13:20:01
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP041K_zaverStan.PDF (498 kB) - 10.01.2007 12:54:47
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: