Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP041M
Název koncepce: Program nadnárodní spolupráce DANUBE
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: Thu Oct 09 14:20:18 CEST 2014
Datum předložení koncepce: Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014
Datum zveřejnění: Thu Aug 28 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Evropská unie
Vyhodnocení koncepce: MZP041M_vyhodnoceni.docx (1278 kB) - 19.08.2014 09:17:32
Návrh koncepce: MZP041M_navrh.pdf (2132 kB) - 19.08.2014 09:17:32
Informace o návrhu koncepce: MZP041M_infNavrh.pdf (78 kB) - 21.08.2014 11:18:17
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP041M_vyjadreni.pdf (65 kB) - 09.10.2014 14:20:18
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: