Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP042K
Název koncepce: Změna č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje - oblast Třeboňská pánev - sever
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2007 10:59
Předkladatel: Jihočeský kraj
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 11.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP042K_oznameni.zip (7779 kB) - 01.08.2006 09:17:35
Informace o oznámení: MZP042K_infOznam.doc (81 kB) - 03.08.2006 13:36:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP042K_zjistovaci.doc (59 kB) - 20.09.2006 11:39:41
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP042K_vyhodnoceni.zip (23785 kB) - 10.08.2007 09:16:33
Návrh koncepce: MZP042K_navrh.zip (870 kB) - 10.08.2007 09:16:33
Informace o návrhu koncepce: MZP042K_infNavrh.doc (77 kB) - 10.08.2007 09:16:33
Datum veřejného projednání: 25.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP042K_infVP.doc (103 kB) - 11.10.2007 09:38:18
Zápis z veřejného projednání: MZP042K_zapisVP.doc (184 kB) - 04.12.2007 10:59:51
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP042K_zaverStan.doc (74 kB) - 04.12.2007 10:54:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Nesouhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: