Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP044K
Název koncepce: Strategie rozvoje Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2007 13:35
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČ předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 30.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP044K_oznameni.doc (709 kB) - 18.08.2006 09:42:15
Informace o oznámení: MZP044K_infOznam.PDF (265 kB) - 25.08.2006 12:56:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP044K_zjistovaci.PDF (438 kB) - 06.10.2006 11:11:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP044K_vyhodnoceni.zip (12334 kB) - 09.02.2007 08:25:40
Návrh koncepce: MZP044K_navrh.zip (48324 kB) - 09.02.2007 08:27:21
Informace o návrhu koncepce: MZP044K_infNavrh.PDF (256 kB) - 19.02.2007 10:16:42
Datum veřejného projednání: 08.03.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP044K_infVP.doc (25 kB) - 26.02.2007 07:37:15
Zápis z veřejného projednání: MZP044K_zapisVP.doc (39 kB) - 22.03.2007 11:37:55
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP044K_zaverStan.PDF (489 kB) - 11.04.2007 13:35:24
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: