Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP045K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2010 13:07
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČ předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 04.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP045K_oznameni.doc (716 kB) - 25.08.2006 13:04:00
Informace o oznámení: MZP045K_infOznam.PDF (265 kB) - 11.09.2006 15:52:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP045K_zjistovaci.PDF (433 kB) - 16.10.2006 10:12:32
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP045K_vyhodnoceni.ZIP (9193 kB) - 16.11.2009 13:35:28
Návrh koncepce: MZP045K_navrh.zip (7707 kB) - 16.11.2009 09:59:28
Informace o návrhu koncepce: MZP045K_infNavrh.PDF (164 kB) - 19.11.2009 08:51:15
Datum veřejného projednání: 14.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP045K_infVP.rtf (922 kB) - 18.12.2009 13:32:03
Zápis z veřejného projednání: MZP045K_zapisVP.doc (69 kB) - 18.03.2010 13:06:18
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP045K_mezistatSea.zip (154 kB) - 07.01.2010 11:57:34
Vyjádření dotčeného státu: MZP045K_vyjadreniMezi.zip (317 kB) - 18.03.2010 12:34:10
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP045K_zaverStan.PDF (513 kB) - 18.03.2010 13:07:08
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: