Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP047K
Název koncepce: Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2007 14:12
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČ předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 21.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP047K_oznameni.doc (1556 kB) - 13.09.2006 15:37:16
Informace o oznámení: MZP047K_infOznam.PDF (344 kB) - 15.09.2006 15:20:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP047K_zjistovaci.zip (359 kB) - 30.10.2006 10:29:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP047K_vyhodnoceni.zip (16998 kB) - 09.05.2007 14:12:54
Návrh koncepce: MZP047K_navrh.zip (16525 kB) - 09.05.2007 14:12:58
Informace o návrhu koncepce: MZP047K_infNavrh.PDF (246 kB) - 10.01.2007 12:35:56
Datum veřejného projednání: 06.02.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP047K_infVP.jpg (286 kB) - 31.01.2007 08:20:35
Zápis z veřejného projednání: MZP047K_zapisVP.doc (35 kB) - 20.02.2007 16:49:46
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP047K_zaverStan.PDF (469 kB) - 09.05.2007 14:07:55
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: