Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP048K
Název koncepce: Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2007 11:32
Předkladatel: Liberecký kraj
IČ předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 21.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP048K_oznameni.doc (371 kB) - 14.09.2006 08:03:53
Informace o oznámení: MZP048K_infOznam.PDF (257 kB) - 15.09.2006 15:20:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP048K_zjistovaci.PDF (430 kB) - 31.10.2006 12:54:25
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Anděl Petr, Doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Vyhodnocení koncepce: MZP048K_vyhodnoceni.zip (1880 kB) - 31.05.2007 16:17:48
Návrh koncepce: MZP048K_navrh.zip (97023 kB) - 31.05.2007 16:18:17
Informace o návrhu koncepce: MZP048K_infNavrh.PDF (233 kB) - 31.05.2007 16:18:17
Datum veřejného projednání: 28.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP048K_infVP.rtf (525 kB) - 22.06.2007 10:36:35
Zápis z veřejného projednání: MZP048K_zapisVP.doc (24 kB) - 02.07.2007 08:26:21
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP048K_zaverStan.PDF (445 kB) - 31.07.2007 11:32:30
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: