Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP049M
Název koncepce: Regionální plán regionu Saská Kamenice - návrh koncepce
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2016 15:41
Datum předložení koncepce: 29.02.2016
Datum zveřejnění: 06.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Plánovací svaz regionu Saská Kamenice
Vyhodnocení koncepce: MZP049M_vyhodnoceni.zip (53905 kB) - 30.03.2016 16:11:25
Návrh koncepce: MZP049M_navrh.zip (44184 kB) - 30.03.2016 16:11:25
Informace o návrhu koncepce: MZP049M_infNavrh.pdf (115 kB) - 31.03.2016 15:41:17
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP:
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: