Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP049M
Název koncepce: Regionální plán regionu Saská Kamenice - návrh koncepce (2016)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2021 13:30
Datum předložení koncepce: 29.02.2016
Datum zveřejnění: 06.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2016
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Plánovací svaz regionu Saská Kamenice
Informace o návrhu koncepce: MZP049M_infNavrh.pdf (115 kB) - 31.03.2016 15:41:17
Vyhodnocení koncepce: MZP049M_vyhodnoceni.zip (53905 kB) - 30.03.2016 16:11:25
Návrh koncepce: MZP049M_navrh.zip (44184 kB) - 30.03.2016 16:11:25
Vyjádření MŽP: MZP049M_vyjadreni.pdf (69 kB) - 13.07.2021 13:30:48
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: