Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP052M
Název koncepce: Změny místního plánu územního rozvoje města a obce Bogatynia – povrchového dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno - Zdrój
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2019 13:36
Datum předložení koncepce: 12.04.2017
Datum zveřejnění: 03.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Město Bogatynia
Vyhodnocení koncepce: MZP052M_vyhodnoceni.zip (15176 kB) - 26.04.2017 08:56:45
Návrh koncepce: MZP052M_navrh.zip (7064 kB) - 12.05.2017 14:51:25
Informace o návrhu koncepce: MZP052M_infNavrh.pdf (201 kB) - 26.04.2017 08:56:45
Informace o upraveném návrhu koncepce: MZP052M_infUpravenyNavrh.pdf (79 kB) - 23.08.2019 14:52:39
Vyjádření MŽP: MZP052M_vyjadreni.pdf (196 kB) - 11.08.2017 09:46:09
Upravený návrh koncepce: MZP052M_upravenyNavrhKoncepce.pdf (28392 kB) - 22.02.2019 11:22:17
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení: 26.02.2019
Upravené vyhodnocení: MZP052M_upraveneVyhodnoceni.pdf (9701 kB) - 23.08.2019 14:52:39
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci: MZP052M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.pdf (112 kB) - 23.08.2019 14:52:39
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP052M_projednaniKoncepce.zip (3324 kB) - 09.09.2019 13:36:46
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: