Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP054K
Název koncepce: Aktualizace návrhové části Programu cestovního ruchu Libereckého kraje 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2007 08:41
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČ předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 04.01.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP054K_oznameni.zip (8475 kB) - 02.01.2007 10:58:20
Informace o oznámení: MZP054K_infOznam.PDF (269 kB) - 02.01.2007 10:58:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP054K_zjistovaci.PDF (446 kB) - 19.02.2007 10:19:06
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP054K_vyhodnoceni.zip (7647 kB) - 27.04.2007 10:36:39
Návrh koncepce: MZP054K_navrh.zip (1851 kB) - 27.04.2007 10:36:39
Informace o návrhu koncepce: MZP054K_infNavrh.PDF (225 kB) - 27.04.2007 10:36:39
Datum veřejného projednání: 30.05.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP054K_infVP.rtf (526 kB) - 24.05.2007 11:29:47
Zápis z veřejného projednání: MZP054K_zapisVP.PDF (145 kB) - 22.06.2007 10:34:15
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP054K_zaverStan.zip (478 kB) - 27.06.2007 08:41:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: