Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP057M
Název koncepce: Druhá celková aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko (Sasko, SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2020 09:30
Datum předložení koncepce: 02.03.2020
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko
Vyhodnocení koncepce: MZP057M_vyhodnoceni.zip (1690 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Návrh koncepce: MZP057M_navrh.zip (42604 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Informace o návrhu koncepce: MZP057M_infNavrh.pdf (87 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP:
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: