Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP059M
Název koncepce: Program Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2021 09:26
Datum předložení koncepce: 18.11.2020
Datum zveřejnění: 08.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení: 12.03.2021
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Řídicí orgán programu Město Vídeň
Informace o návrhu koncepce: MZP059M_infNavrh.pdf (182 kB) - 25.11.2020 12:12:49
Vyhodnocení koncepce: MZP059M_vyhodnoceni.zip (9355 kB) - 25.11.2020 12:12:49
Návrh koncepce: MZP059M_navrh.pdf (974 kB) - 25.11.2020 12:12:49
Vyjádření MŽP: MZP059M_vyjadreni.pdf (179 kB) - 31.03.2021 09:19:15
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce: MZP059M_upravenyNavrhKoncepce.pdf (2352 kB) - 31.03.2021 09:26:40
Upravené vyhodnocení: MZP059M_upraveneVyhodnoceni.pdf (5714 kB) - 31.03.2021 09:24:08
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení: MZP059M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.pdf (163 kB) - 31.03.2021 09:19:16
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti: MZP059M_infVyporadani.pdf (691 kB) - 31.03.2021 09:26:40
Ostatní informace
Poznámka: