Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP060M
Název koncepce: Program opatření pro bavorskou část povodí Dunaje – aktualizace pro 3. období hospodaření (SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2021 15:45
Datum předložení koncepce: 05.05.2021
Datum zveřejnění: 21.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitele
Informace o návrhu koncepce: MZP060M_infNavrh.pdf (183 kB) - 19.05.2021 14:24:10
Vyhodnocení koncepce: MZP060M_vyhodnoceni.zip (6278 kB) - 19.05.2021 14:24:10
Návrh koncepce: MZP060M_navrh.zip (2038 kB) - 19.05.2021 14:24:10
Vyjádření MŽP: MZP060M_vyjadreni.pdf (172 kB) - 22.06.2021 15:45:54
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: