Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP062K
Název koncepce: Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2008 14:03
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeský kraj
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 14.05.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP062K_oznameni.doc (208 kB) - 27.04.2007 12:48:03
Informace o oznámení: MZP062K_infOznam.doc (67 kB) - 27.04.2007 12:48:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP062K_zjistovaci.doc (68 kB) - 22.06.2007 15:48:19
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP062K_vyhodnoceni.zip (4572 kB) - 22.01.2008 11:58:44
Návrh koncepce: MZP062K_navrh.zip (21520 kB) - 22.01.2008 11:58:50
Informace o návrhu koncepce: MZP062K_infNavrh.doc (63 kB) - 22.01.2008 11:58:50
Datum veřejného projednání: 06.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP062K_infVP.doc (121 kB) - 29.01.2008 09:25:30
Zápis z veřejného projednání: MZP062K_zapisVP.doc (31 kB) - 19.02.2008 15:43:16
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP062K_zaverStan.doc (143 kB) - 26.03.2008 14:03:39
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: