Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP062M
Název koncepce: Program opatření pro německou část povodí Labe pro období 2022 – 2027 (SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2021 15:45
Datum předložení koncepce: 17.05.2021
Datum zveřejnění: 21.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Flussgebietsgemeinschaft Elbe
Informace o návrhu koncepce: MZP062M_infNavrh.pdf (178 kB) - 19.05.2021 14:48:06
Vyhodnocení koncepce: MZP062M_vyhodnoceni.zip (2430 kB) - 19.05.2021 14:48:06
Návrh koncepce: MZP062M_navrh.zip (1473 kB) - 19.05.2021 14:48:06
Vyjádření MŽP: MZP062M_vyjadreni.pdf (179 kB) - 22.06.2021 15:45:25
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: