Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP063M
Název koncepce: Program opatření pro německou část povodí Odry 2021 – 2027 (SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.04.2022 12:43
Datum předložení koncepce: 28.05.2021
Datum zveřejnění: 09.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství, životního prostředí a ochrany klimatu spolkové země Braniborsko
Informace o návrhu koncepce: MZP063M_infNavrh.pdf (179 kB) - 03.06.2021 14:03:01
Vyhodnocení koncepce: MZP063M_vyhodnoceni.zip (553 kB) - 08.06.2021 08:43:53
Návrh koncepce: MZP063M_navrh.pdf (1277 kB) - 03.06.2021 14:03:00
Vyjádření MŽP: MZP063M_vyjadreni.pdf (171 kB) - 16.07.2021 10:16:39
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP063M_projednaniKoncepce.pdf (1148 kB) - 06.04.2022 12:43:58
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti: MZP063M_infVyporadani.zip (717 kB) - 06.04.2022 12:43:58
Ostatní informace
Poznámka: Dne 8. 6. 2021 došlo na základě komunikace s předkladatelem koncepce k aktualizaci souboru "Program opatření_Netechnické shrnutí.pdf" v kolonce "Vyhodnocení koncepce". Vezměte prosím tuto změnu na vědomí.