Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP065M
Název koncepce: Program spolupráce Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2021 17:44
Datum předložení koncepce: 15.07.2021
Datum zveřejnění: 26.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Amt der Niederösterreich Landesregierung
Informace o návrhu koncepce: MZP065M_infNavrh.pdf (180 kB) - 16.07.2021 13:35:57
Vyhodnocení koncepce: MZP065M_vyhodnoceni.pdf (3172 kB) - 16.07.2021 13:35:57
Návrh koncepce: MZP065M_navrh.pdf (1763 kB) - 16.07.2021 13:35:57
Vyjádření MŽP: MZP065M_vyjadreni.pdf (189 kB) - 26.11.2021 17:44:46
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: