Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP066M
Název koncepce: Program přeshraniční spolupráce Slovensko - Česko 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2022 14:06
Datum předložení koncepce: 15.12.2021
Datum zveřejnění: 22.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2022
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Informace o návrhu koncepce: MZP066M_infNavrh.pdf (201 kB) - 17.12.2021 08:43:11
Vyhodnocení koncepce: MZP066M_vyhodnoceni.zip (2598 kB) - 17.12.2021 08:43:11
Návrh koncepce: MZP066M_navrh.zip (3396 kB) - 17.12.2021 08:43:11
Vyjádření MŽP: MZP066M_vyjadreni.pdf (216 kB) - 27.01.2022 14:06:54
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: V poli "Návrh koncepce" vedle samotného návhru koncepce je již z dřívější fáze vloženo i Oznámení koncepce. Toto oznámení již není předmětem probíhajícího řízení. Svá vyjádření směřujte pouze k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.