Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP067K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2007 16:09
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 03.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP067K_oznameni.zip (3615 kB) - 26.07.2007 13:13:03
Informace o oznámení: MZP067K_infOznam.PDF (269 kB) - 01.08.2007 09:55:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP067K_zjistovaci.PDF (487 kB) - 07.09.2007 10:34:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Staněk Ivo RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP067K_vyhodnoceni.zip (9278 kB) - 15.10.2007 15:48:32
Návrh koncepce: MZP067K_navrh.zip (2200 kB) - 15.10.2007 15:48:33
Informace o návrhu koncepce: MZP067K_infNavrh.PDF (197 kB) - 15.10.2007 15:48:34
Datum veřejného projednání: 05.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP067K_infVP.doc (101 kB) - 29.10.2007 12:47:00
Zápis z veřejného projednání: MZP067K_zapisVP.doc (32 kB) - 13.11.2007 15:00:29
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP067K_zaverStan.PDF (360 kB) - 20.11.2007 16:09:29
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: